Grafický design k výstavě Katedry Animované tvorby FAMU v galerii GAMU